Sortiment

Homeopatická léčiva

Homeopatie je terapie, která spočívá ve dvou základních pojmech : fenoménu podobnosti a nepatrné dávce.Princip homeopatie můžeme vyjádřit následujícím způsobem: "Každá farmakologicky aktivní substance, schopná vyvolat pomocí měřitelné dávky symptomy u zdravého jedince,může podobné symptomy potlačit u člověka nemocného za podmínky, že je použita slabá dávka".

Před 200 lety se zkoumáním tohoto zákona vědecky zabýval německý lékař Christian Samuel Hahnemann, který je tudíž pokládán za zakladatele homeopatie. Často se zapomíná na to, že Hahnemann byl v první řadě lékař, a až potom homeopat. jeho cílem a priori nebylo dělat homeopatii, ale co nejúčinněji léčit nemocné. To, že se homeopatie ukázala ze všech metod léčení jako nejvíce vhodná, je dané její pravdivou podstatou a také tím, že Hahnemann to byl schopen, na rozdíl od svých kolegů lékařů, postřehnout a používat. Provedl tisíce pokusů, které pečlivě zaznamenával. Napsal několik knih, které jsou dodnes inspirací pro všechny homeopaty světa. Zatím všechna jeho tvrzení jsou nadčasově platná. Potvrzují je i nové poznatky současné vědy.

Homeopatcké přípravky jsou požívány ve velmi slabých dávkách, nazývaných infinitezimální. Číslo na tubě označuje ředění a písmena CH informují o tom, že je jedná o centezimální ředění dle Hahnemanna.

Výběr ředění podléhá následujícímu pravidlu: čím větší je podobnost mezi příznaky pacienta a příznaky, které vyvolává daná látka, tím vyšší ředění musí být použito a naopak.

Homeopatické přípravky (forma granulí, tablet, dlobulí a dražé) se rozpouštějí v ústech a obecně platí, že není vhodné je užívat bezprostředně před jídlem a pitím nebo těsně po něm. Časový odstup od jídla by měl činit asi 15-20 minut. Dávka léku se vloží do úst  a nechá se zvolna rozpustit pod jazykem, nezapíjí se. Lék se vstřebává ústní sliznicí, je proto žádoucí, aby v ústech v okamžiku užití nebyly přítomny některé aromatické látky (např. mentol, tabák, káva).

Homeopatické přípravky je možné užívat současně s jinými léky, vitamíny nebo doplňky stravy, někdy je vhodná kombinace více homeopatických léků. Jsou bezpečné, bez známých vedlejších účinků, užívat je mohou i děti od narození, těhotné a kojící ženy. 

Boiron

Heel

Homeopatická akademie

DR.PEITHNER

Akademie klasické homeopatie

Corazón

Corazon

Sledujte nás

Copyright © 2017-2021 Ábrányi spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.